Turtle Ridge
Turtle Ridge

2012

16 x 20 inches

Gouache on Panel

Bonita Canyon
Bonita Canyon

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Four Houses for Four Wives
Four Houses for Four Wives

2012

Gouache on Panel

16 x 16 inches

Chutes and Ladders
Chutes and Ladders

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Sister Wives
Sister Wives

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Dad Plaid
Dad Plaid

2012

11 x 14 inches

Gouache on Panel

Dealership
Dealership

2012

Gouache on Canvas

18 x 14 inches

Santa Ana Plaid
Santa Ana Plaid

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Google Grandma II
Google Grandma II

2012

Gouache on Panel

12 x 12 inches

Office Park Plaid
Office Park Plaid

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Orange County Plaid
Orange County Plaid

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Google Grandma I
Google Grandma I

2012

Gouache on Panel

12 x 12 inches

Galesburg
Galesburg

2013

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Debatable
Debatable

2013

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Turtle Ridge
Bonita Canyon
Four Houses for Four Wives
Chutes and Ladders
Sister Wives
Dad Plaid
Dealership
Santa Ana Plaid
Google Grandma II
Office Park Plaid
Orange County Plaid
Google Grandma I
Galesburg
Debatable
Turtle Ridge

2012

16 x 20 inches

Gouache on Panel

Bonita Canyon

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Four Houses for Four Wives

2012

Gouache on Panel

16 x 16 inches

Chutes and Ladders

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Sister Wives

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Dad Plaid

2012

11 x 14 inches

Gouache on Panel

Dealership

2012

Gouache on Canvas

18 x 14 inches

Santa Ana Plaid

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Google Grandma II

2012

Gouache on Panel

12 x 12 inches

Office Park Plaid

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Orange County Plaid

2012

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Google Grandma I

2012

Gouache on Panel

12 x 12 inches

Galesburg

2013

Gouache on Panel

16 x 20 inches

Debatable

2013

Gouache on Panel

16 x 20 inches

show thumbnails